ProfilSlužbyRealizované prácePrenájom strojovKontakt en

Realizované práce

Firma Norek vznikla v roku 1991 a od toho času mala hlavný podiel na realizácii týchto stavieb:

  • Rýchlodráha VSŽ - Košice
  • Kovohuty Krompachy
  • Železničná stanica Kriváň - obnova staničných koľají
  • Rušňové depo Plešivec
  • Haniska - depo ŠRT
  • Inžinierske stavby - most Pereš
  • DPMK Košice
  • Kontajnerové prekladisko Čierna n/Tisou

Prvá stavba, ktorou sa prezentovala naša firma je rekonštrukcia rýchlodráhy Košice — VSŽ v dĺžke 7 kilometrov v celkovom rozsahu prác 20 000 000 Kčs.
Dátum začatia stavby: 15.5. 1991.
Dátum ukončenia stavby: 30.9. 1991.


DPMK - električková trať Nám. Osloboditeľov - Barca.
Celkový náklad: -.
Dátum začatia stavby: -.
Dátum ukončenia stavby: -.


Kovohuty Krompachy, oprava vlečky.
Celkový náklad: 3 425 000 Kčs.
Dátum začatia stavby: 1.9. 1991.
Dátum ukončenia stavby: 17.9. 1991.
Stavba prebehla pri čerpaní minimálnych časov.

 Kontakt


NOREK spol. s r.o.
Husárska 72
040 11 Košice

tel.: + 421 905 906 301

e-mail: norek@norek.sk
www.norek.sk