ProfilSlužbyRealizované prácePrenájom strojovKontakt en

Ponuka služieb

  • komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku
  • výstavbu železničných vlečiek
  • rekonštrukciu električkových tratí
  • stavebno-montážne práce súvisiace s výstavbou železničného zvršku a železničného spodku
  • demontáž koľajových polí
  • šrotáciu kovového odpadu
  • množstvo nového aj použitého materiálu potrebného k daným konštrukciám

Práce prevádzame vlastnými pracovníkmi vyučenými v príslušnom odbore a s dlhoročnou praxou v oblasti výstavby železničného zvršku. Každá zakázka sa vykonáva na základe projektovej dokumentácie spracovanej vlastnými odborníkmi podľa priania zákazníka alebo dľa dodanej dokumentácie.

Všetky služby sa vykonávajú podľa vopred dohodnutého postupu, ktorý zaisťuje nielen kvalitu, ale aj vysokú hospodárnosť. Práce účtujeme vo výhodných cenových reláciach, prevádzame ich v dohodnutých termínoch, prípadne aj bez prerušenia dopravy.

 Kontakt


NOREK spol. s r.o.
Husárska 72
040 11 Košice

tel.: + 421 905 906 301

e-mail: norek@norek.sk
www.norek.sk